Nemasco - Perfiles de hormigón en continuo Nemasco Perfiles de hormigón en continuo

Productos

Barrera de hormigón in situ >>

Dues fileres de barrera de formigó simple tipus F

2xBHSEF0/0a

Clase

M

Descripción

Dues fileres de barrera de formigó simple BHSEF0/0a "in situ" executada a màquina amb motlle lliscant

Modo de empleo

-

Equivalents a 2xBHD
- Mitjanes amb distància "d" entre vores de la calçada compresa entre 1,50 metres i 6 metres
- Distància màxima a la vora de la calçada: taula 6 recomanacions
- Han cuidar especialment els problemes de drenatge i conservació de la vegetació de la jardinera.

C/ Can Noguera, 13 · Polígon Industrial El Barcelonès · 08630 ABRERA · Tel: (+34) 93.772.13.39 - comercial@nemasco.com - Aviso Legal